Kognice a umělý život XII
Česko – slovenská mezioborová konference, 22. – 25. května 2012
Hotel Floret, Průhonice u Prahy

Byly zveřejněny
FOTOGRAFIE
z konference KUZ XII.

Česko-slovenská mezioborová konference Kognice a umělý život, k jejímuž 12. ročníku a k prezentaci svých odborných záměrů, či již i výsledků jste srdečně zváni, patří už mezi tradiční mezioborová setkání úspěšných vědců, zkušených pedagogů a nadějných studentů.

Spojuje nás cíl hledat a vytvářet styčná místa a perspektivní témata potřebné spolupráce mezi nejrůznějšími vědními disciplínami. Těmi jsou filozofie, kognice, biologie, matematika, kybernetika, umělá inteligence, etologie a stále další a další vědy, zastřešující výzkum a vývoj umělého života.

Srdečně zváni jsou tak opět i kolegové z oblastí psychologie, neurověd, lingvistiky, generativních modelů umělého života, rozpoznávání řeči, situací a chování v doméně umělého života. Vítány jsou tak příspěvky zabývající se aplikacemi kognitivních přístupů, evolucí umělých bytostí a jejími modely, virtuálními bytostmi, modely emotivity, inteligentní robotikou, mentálními modely a reprezentacemi, gramatikami rozličných struktur a jejich koloniemi, rozhodováním v sociálních sítích atd. Vyjmenované oblasti zdaleka nepokrývají široký záběr konferenčních témat.

Kromě tak potřebného a oceňovaného vzájemného mezioborového setkávání se jistě i letošní konference Kognice a umělý život (2012 KUZ XII) vytváří prostor pro pracovníky ze zmíněných transdisciplinárních oblastí prezentovat zde řešenou problematiku, jimi dosažené výsledky či podat a diskutovat zajímavá sdělení.